Chordoma Foundation

Internationale donaties: Nederland

Wilt u de Chordoma Foundation steunen? Uw donatie is aftrekbaar van de belasting. U kunt aan de Chordoma Foundation doneren via iDeal of PayPal of per bank.

Bankcode: 121000248

SWIFT code: WFBIUS6S

Bank: Wells Fargo, San Francisco, CA

Rekeningnummer: 2000036599635

Rekeninghouder: Chordoma Foundation

De Chordoma Foundation is een non-profit organisatie opgericht in de Verenigde Staten onder de Amerikaanse IRS-code, sectie 501 (c) (3) en wordt geclassificeerd als een “openbare welzijnsinstelling” (in het Nederlands, “Algemeen Nut Beogende Instelling” of “ANBI”). Deze classificatie houdt in dat wanneer u een inwoner van Nederland bent, alle giften aan de Chordoma Foundation aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting, afhankelijk van de normale belastingregels voor de aftrek van giften volgens de Nederlandse belastingwetgeving. Wij bieden de volgende informatie om te voldoen aan de vereisten onder de ANBI.

Onze missie en doel

Verbeter het leven van chordoompatiënten en leid het onderzoek naar genezing

Over de Chordoma Foundation

 

Statuten

Governance en beloningsbeleid namen en functies van leden van de raad van bestuur

Voor zover financieel mogelijk zal de Stichting ernaar streven een basissalaris te bieden dat het 50e percentiel van de markt voor vergelijkbare functies haalt of overschrijdt, wanneer werknemers volledig bekwaam zijn voor hun posities en aan de verwachtingen voldoen. De budgetgrootte van de organisatie, het non-profitprogrammagebied, de geografie en andere relevante factoren worden in aanmerking genomen bij het bepalen van vergelijkbare marktcompensaties. Het salaris van de uitvoerend bestuurder wordt publiekelijk vermeld in onze jaarrekening. Het bestuur van de Chordoma Foundation is onbezoldigd en ontvangt mogelijk alleen vergoeding van noodzakelijke reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de raad van bestuur en van de commissie.

 

Jaarverslag en financiële overzichten

Een verslag van onze activiteiten, inclusief onze financiële verantwoording, is te vinden in onze jaarverslagen en financiële verslagen (zie de gecontroleerde jaarrekening voor ons laatste financieel overzicht).

 

Contactgegevens

  • Adres: Chordoma Foundation 2520 Meridian Pkwy Suite 480 Durham, NC 27713
  • Postadres: Chordoma Foundation P.O. Box 2127 Durham, NC 27702
  • Telefoon: +1 919-809-6779

 

Extra informatie

Ons RSIN (of Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) is 8255 13 601.

Pin It on Pinterest

Share This
Comodo SSL